top of page

ליווי אמנותי והרצאות |

שינוי הוא שם המשחק

במשך השנים פיתח משה נאור שיטת עבודה המיושמת בתיאטרון ובחיים ועיקריה: שינוי וגמישות. הבנת הסיטואציה, הכלתה בגוף ובנפש ונקיטת עמדה פעילה, הם השלבים המובילים אותנו לסיטואציה חדשה, אותה עלינו להבין, להכיל ולתרגם לפעולה וחוזר חלילה. הגמישות הנדרשת לכך, היא כלי הכרחי במשחק ובחיים, כלי שביכולתנו לפתח, כמו שריר המתארך לאטו תוך אימון, על מנת לחולל שינוי, לעבור שינוי, להתקדם.

בסדנאות המיועדות לאנשי תיאטרון (שחקנים, במאים, מחזאים) אך גם לאנשים שכלל אינם באים מעולם הבמה, אנו מתחקים אחר מקורות המוטיבציה, המניעה בני אדם לפעול כפי שהם פועלים   ולומר דברים, שהם למעשה פועל יוצא של מצב נפשי ופיזי.

"גמישות היא כלי מצוין לחיים לא רק לתיאטרון", אומר נאור ומסביר: "אם אנחנו לא מקבלים את המצב בו אנו נתונים, לא נוכל לשנות אותו. הדרך לשינוי עובר בקבלת הסיטואציה, ניסיון להבין לאן אנחנו רוצים להגיע ואיך אנחנו פועלים כדי לחולל שינוי ולהשתנות. אם מסתכלים על התהליך הזה, שמרכזו – גמישות, בהקשר רחב יותר, זהו למעשה אימון לנפש ודרך בה אמצעים תיאטרוניים ולימודי משחק, יכולים להפוך לכלים תרפויטיים משמעותיים".

נאור מנחה סדנאות לשחקנים, במאים וכותבים ומלווה במשך שנים ארוכות יוצרים משלב הרעיון, דרך שלבי פיתוח היצירה ועד להבאתה לכדי סיום. תהליך הליווי הדרמטורגי, גם במסגרות קבוצתיות, אישי ונעשה תוך דיאלוג ובהתאם לצרכי המשתתפים וסגנונם.

במסגרת עבודתו כמנהלו האמנותי של תיאטרון חיפה, יצר נאור מסגרות מאפשרות שונות, זיהה ופעל להכשרת במאים וכותבים מצטיינים, שהם המפתח להרחבת שדה היצירה הדרמטית הישראלית. הקמת מסגרות מקצועיות חדשות, המאפשרות פיתוח ויצירת מחזאות מקורית ואיכותית המדברת את המקום והזמן, תצעיד את זירת התרבות הישראלית קדימה ותבטיח את המשך קיומו של התיאטרון הישראלי כסוגה אמנותית חיה ובועטת השומרת על רלבנטיות. 

bottom of page